Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 50 of 71 (0.859 secs)
You searched for: collection:opensource AND language:"Pol"
[1] 2     Next    Last
[texts]Wykorzystanie Oceny Zdrowia Finansowego Do Planowania Finansowego
Autorstwa M. Herbut, B. Iskierka, M. Jucha, K. Kociołek, A. Kotuś, I. Rudnicka
Keywords: PHI Zietlow
Downloads: 3
[texts]Informator Kino Film Krakow 1 1962
informator
Keywords: informator; krakow; kino; 1962; PRL
Downloads: 22
[texts]Pfon 11 2013 - minimal2
Przeglad tygodnia 11 w katalogu polskich podcastow
Keywords: podcastofon; pfon; tydzien 11; przeglad
Downloads: 8
[texts]Miesięcznik znak - wydania z lat 1950 - 1959 - Miesięcznik Znak
Scanned "Znak" magazines. Volumes 22-66 (years 1950-1959).Zeskanowane wydania miesięcznika "Znak" z lat 1950-1959 (numery 22-66).Source: http://www.miesiecznik.znak.com.pl/Archiwum
Keywords: znak; magazyn; polska; społeczeństwo; magazine; periodic; polska; poland; archiwum; miesięcznik; culture
[texts]Wykorzystanie Oceny Zdrowia Finansowego Podmiotu Do Planowania Finansowego K. Czerniak, M. Oklejewicz, E. Słupska, K. Wejner
The purpose of this paper is measurement and analysis of financial health of three polish economic units such as: non-profit organization, financial institution and manufacturing company. All the information was gathered from financial statements, years 2010-2012. The paper hinges on J. Zieltow’s model, which enables us to analize precisely the financial situation of the companies, using 15 different indicators...
Keywords: financial planning; financial analysis; financial health index
Downloads: 3
[texts]Gmina Przemęt W Latach 2006 2010
Gmina_Przemęt_w_latach_2006-2010.pdf
Keywords: przemet
Downloads: 7
[texts]Teoria i praktyka zarządzania w obszarze publicznym. Refleksje krytyczne - Konrad Raczkowski
Od blisko 30 lat w światowej literaturze toczy się dyskusja o możliwości rozszerzenia nauki o zarządzaniu o zarządzanie publiczne, jako swojego rodzaju subdyscyplinę, a coraz wyraźniej takie podejście obserwowane jest również w Polsce. Z tego względu już dawno wykształcono w wielu krajach, zarówno w sposób formalny, jak i zwyczajowy (nie poparty ustawodawstwem w zakresie kategoryzacji np.: dyscyplin i specjalności naukowych) sposób zarządzania publicznego, który przedmiotem z...
Keywords: zarządzanie w obszarze publicznym
Downloads: 2
[texts]Anna Lisowska & Bartłomiej Michał Górecki & Filip Szyszkowski - SPLIT LITERACKI - Net Underculture
Trzy teksty od trzech młodych. Krótkie, długie, różnorakie. Raczej buntownicze i smutne. Wydane pod szyldem Net Underculture.
Keywords: split literacki; net underculture; opowiadania
Downloads: 28
[texts]Foresight w zarządzaniu publicznym – wyzwania i dylematy myślenia strategicznego o przyszłości - Konrad Raczkowski
W artykule zaprezentowano kluczowe narzędzie zarządzania publicznego w zakresie prognozowania i tworzenia oczekiwanej przyszłości (foresight) państwa. Wskazano niezbędność podejścia średnio i długookresowego w kreowaniu wizji rozwoju oraz funkcjonowania państwa, gdyż jest to niezbędny element podejmowania decyzji w ramach interesu publicznego. Przedstawiono także możliwość oraz konieczność wzmocnienia władzy wykonawczej Prezesa Rady Ministrów, poprzez utworzenie Rządowego ...
Keywords: zarządzanie publiczne; państwo; podejmowanie decyzji; przyszłość; rządzenie; Rządowe Centrum Zarządzania
Downloads: 5
[texts]ZESTAW 3 ODCHUDZANIE FORTE - admin@zielona-kawa.com.pl
zamienny srodek http://zielona-kawa.com.pl
Keywords: zielona kawa
Downloads: 3
[texts]Wykorzystanie Oceny Zdrowia Finansowego Podmiotu Do Planowania Finansowego Aleksandra Grzybek
The publication presents the management of the company in terms of financial planning. The tool, with which managers will be able to predict the consequences of their decisions, is the financial health indicator, described by John Zietlow in "A Financial Health Index for Nonprofit Achieving Financial Sustainability". Financial planning in this paper was presented in the case for company manufacturing the wood manufacturing industry.
Keywords: corporate finance; financial planning; financial analysis; financial health index; wood manufacturing industry case
Downloads: 1
[texts]Czy Mogę Na Kwadratową Masakrę - skkf
site public
Keywords: kwadratowa masakra czy moge
Downloads: 4
[texts]Diagnoza Partycypacji W Kulturze W Województwie Podlaskim - Jan Poleszczuk, Katarzyna Sztop-Rutkowska, Łukasz Kiszkiel, Andrzej Klimczuk, Rafał Julian Mejsak, Katarzyna Winiecka
The purpose of diagnosis was: conduct studies that provide full and accurate knowledge of the cultural needs of the residents of Podlasie Voivodship; identify the main barriers to participation in high culture; quantitative and qualitative definition of cultural institutions image, including the Drama Theatre, and the evaluation of their artistic activity; measure the region's cultural capital by an index of cultural institutions use by residents of Podlasie Voivodship.**Celem diagnozy było: pr...
Keywords: Województwo Podlaskie; Kapitał Społeczny; Kultura Wysoka; Kapitał Kulturowy; Artyści; Instytucje kultury; Kultura; Kreatywność; Kultura Masowa; Oferta Kulturalna; Partycypacja; Polityka Kulturalna; Usługi Kulturalne; Podlasie Region; Social Capital; High Culture; Cultural Capital; Artists; Cultural Institutions; Culture; Creativity; Mass Culture; Cultural Participation; Cultural Policy; Cultural Services
Downloads: 12
[texts]Strach, Jan O Spaniu ( 2013) - Jan Strach
(Jan Strach)-O Spaniu-2013(...)Niegdyś umknęło mi tło rozszalałe od początku,Kwiecie bladą lilią iNagle uratowany od - (rankiem pokazałaś im lasPamiętał mnieBardziej zakwitłoBy mniejszy był ogród)Podziękować corazTu utkwił sens mójDom późno przechylony(...)
Keywords: poezja; polska; polish; poetry; Jan Strach
Downloads: 1
[texts]Sprawozdanie pr forma
Sprawozdanie pro forma
Keywords: finance
Downloads: 1
[texts]Menadżer Piłkarski Online
Trophy Manager - 13.04.2013
Keywords: Trophy Manager; TM
Downloads: 3
[texts]Pożądany model zarządzania wiedzą w administracji celnej - Konrad Raczkowski
Opisane w niniejszej książce zarządzanie wiedzą w administracji celnej, w systemie bezpieczeństwa ekonomiczno-społecznego, pokazuje inną percepcję zarządzania w sferze publicznej. Są to największe w Polsce badania zarządzania wiedzą w administracji publicznej (1044 respondentów), przeprowadzone pod koniec 2009 r. w administracji celnej, która zabezpiecza blisko 40% wpływów do budżetu państwa...
Keywords: zarządzanie wiedzą; model; organizacja inteligentna; administracja celna; analiza strategiczna
Downloads: 9
[texts]Wykorzystanie zarządzania wiedzą w rządowej administracji danin publicznych - Konrad Raczkowski
Daniny publiczne, jako pewna forma świadczeń osobistych, rzeczowych lub pieniężnych pobieranych na rzecz państwa znane są od pierwszych form organizacji życia społecznego. Rządowa administracja danin publicznych, jako część administracji finansów publicznych odnosząca się do aktualnej administracji podatkowej, kontroli skarbowej oraz administracji celnej pełni ważną rolę w wymiarze, poborze oraz wydatkowaniu należności daniowych...
Keywords: zarządzanie wiedzą; daniny publiczne; administracja rządowa; organy podatkowe
Downloads: 7
[texts]Wykorzystanie Oceny Zdrowia Finansowego Podmiotu Do Planowania Finansowego. M. Pa Ga Z. ... - P. Świgoń, M. Pałęga, Z. Haliniak, D. Zarzycka
The aim of a thesis is to present the financial condition of three organizations: non-profit organization - foundation, insurance company and one of the Polish public universities. Calculations are made on the basis of the financial statements of these companies in the years 2009-2011. Financial analysis was based on indicators of J. Zietlow model, from which derived the 5 main sub- indicators. The whole calculation led to the index - PHI Zietlowa...
Keywords: indicator method; financial condition; financial institution; nonprofit organization
Downloads: 2
[texts]Wykorzystanie Oceny Zdrowia Finansowego Podmiotu Do Planowania Finansowego Tytus Jarosz
Poniższy raport przedstawia analizę finansową przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją i dystrybucją odzieży. W ocenie wykorzystano wskaźnik zdrowia finansowego podmiotu opisany przez Johna Zietlowa w publikacji pt. „A Financial Health Index for Achieving Nonprofit Financial Sustainability”.
Keywords: planowanie finansowe; PHI Zietlowa; sprawozdanie pro forma; analiza finansowa
Downloads: 3
[texts]Pisma Splodzielcze I Stowarzyszeniowe Edwarda Abramowskiego - Edward Abramowski
Initial collection of writings by Edward Abramowski -- major European anarcho-cooperatist thinker from the beginning od 20th century
Keywords: cooperative; anarchism; self-governance
[texts]Sfera nieoficjalna w gospodarce - Konrad Raczkowski
W Polsce gospodarka nieoficjalna – obejmująca zarówno szarą strefę, jak i czarny rynek – szacowana jest na niemal 25% PKB. Kluczowym czynnikiem wpływającym na jej wielkość w państwie są decyzje podejmowane przez władze ustawodawcze, wykonawcze i sądownicze. Ważnym wyzwaniem dla władz jest eliminacja patologicznego czarnego rynku oraz przemyślane działania na rzecz ograniczania szarej strefy, a jednocześnie wykorzystania jej potencjału dla rozwoju oficjalnej gospodarki.
Keywords: gospodarka nieoficjalna; szara strefa; uchylanie się od opodatkowania; gospodarka narodowa
Downloads: 7
[texts]David Bollier The Commons Dobro Wspolne Dla Kazdego - Tłumaczenie polskie: FreeLab /Faktoria
Syntetyczny przegląd historii i teraźniejszosci the commons - "dóbr wspólnych" - jako sposobu zarządzania zasobami (niekoniecznie materialnymi) dla dobra społecznego, nie zaś dla zysku.Autor przytacza przykłady skutecznych systemów dóbr wspólnych, jak też stawia nowe wyzwania, dotyczące zarządzania zasobami w skali globalnej.W książce zarysowana jest też perspektywa nowej roli państwa - jako strażnika dóbr wspólnych, działającego zgodnie z zasadą pomocniczości.
Keywords: commons; bollier; CPR; open source; public; dobro wspólne; zarządzanie zasobami
Downloads: 6
[texts]Poslancy Bogow Dzieje Programu Mercury - Adam Piech, Michał J. Solnica
Description of the Mercury Program.
Keywords: Astronautics; NASA; Mercury
Downloads: 48
[texts]WWTT # 1
Pierwszy podcast Witkacego na temat Monday Night RAW.
Keywords: WWE; RAW; Big E Langston; Mark Henry
Downloads: 3
[texts]Najlepszy poeta nigdy nie wygrywa. Historia slamu w Polsce 2003-2012 - pod redakcją Agaty Kołodziej
Wystrój baru Get Me High Lounge w chicagowskim Bucktown nie należał do najwytworniejszych. Na ścianach wisiały wycinki z gazet i stare plakaty jazzowe, a z sufitu kapała śmierdząca ciecz niewiadomego pochodzenia. W takiej oto scenerii rozpoczęła się historia slamu. W 1984 roku właśnie tam Marc Kelly Smith zorganizował serię odczytów poetyckich, których głównym zadaniem było przywrócenie idei odpowiedzialności poety za efektywne komunikowanie się z publicznością poprzez o...
Keywords: slam; spoken word; open mic; poezja; Agata Kołodziej; Jaś Kapela; Dawid Koteja; Maciej Kaczka; Weronika Lewandowska; Bohdan Piasecki; Grzegorz Bruszewski; Wojciech Cichoń; Dominik Rokosz; Jerzy Jarniewicz; Igor Stokfiszewski
Downloads: 253
[texts]IBEX Interstellar Boundary Explorer - Adam Piech, Kamil Rzeszowski
Description of the IBEX scientific satellite.
Keywords: NASA; IBEX; SMEX; Heliosphere
Downloads: 39
[texts]Wykorzystanie Oceny Zdrowia Finansowego Podmiotu Do Planowania Finansowego A. Then
The paper presents an assessment of the financial condition of the company with regard to the management and financial planning. For this purpose, was used indicator of financial health - Financial Health Index presented by John Zwietlowa at work "A Financial Health Index for Nonprofit Achieving Financial Sustainability" on example, a company engaged in the production of foodstuffs.
Keywords: financial planning; Financial Health Index; financial analysis; assessment of the financial health
Downloads: 5
[texts]Misja ATV 1 - Marcin Dobrowolski, Krzysztof Kanawka, Adam Piech, Waldemar Zwierzchlejski
Description of the ATV-1 mission to ISS.
Keywords: ESA; ATV-1 Jules Verne; ATV; ISS; Astronautics
Downloads: 60
[texts]Zarys Nowej Medycyny - Dr. Ryke Geerd Hamer
Hamer, Ryke - Zarys Nowej Medycyny (PL, 2005, 23 S., Text, 2.4 MB)
Keywords: Hamer; Ryke; Geerd; GNM; Germanische; Neue; Medizin; Heilkunde; Krebs; Pilhar; Chemo; Chemotherapie; 5; Biologische; Naturgesetze
Downloads: 24
[texts]Kronika 1 - Emilia Rybacka
1966 - 1969
Keywords: Kronika szkolna
Downloads: 3
[texts]Franz Anton Mesmer Magnetyzm Ludzki, Jako Paranormalny Fenomen Biofizyki - Miroslaw Magola
Przed około 200-laty powstała teoria niemieckiego lekarza Franza Antona Mesmera. Według jego teorii rozgraniczenie między żywą i martwą materią zawdzięczane jest wyłącznie ludzkiej wyobraźni. Przedmiotem teorii Mesmera jest wzajemne energetyczne oddziaływanie między każdą żywą i martwą materią, tzw. „magnetyzm ludzki”. Naukowiec ten uważany jest za prekursora nowoczesnej hipnozy i twierdził, że istnieje szczególna forma energii, którą można wykorzystać w hipnozie ...
Keywords: Franz Anton Mesmer; Magnetyzm ludzki; Alex Schneider; Publiczny odczyt; mózg; świadomośc; Paranormalny fenomen; teorii; Hectorem Durville; Albertem de Rochas; technologii; badania naukowe; prezentację fenomenu; Prezentacja; Aurora Borealis; egzystencja; synaps; zmiana świadomości; Dr. David Lewis; Prof. Abhaya N. Deva; Ph. D. Roland Charczuk; Prof. Dr. Dipl. Psych. Toni Forster; Prof. Alex Schneider M. Sc; Dr. U.E. Hasler; Nene von Muralt; M. D. Jakob Boesch; Prof. Dr. Konstatin Korotkov; Dr. Paola Giovetti; Rainer Holbe; Dr. Serge Kahili King; Prof. Dr. Erlendur Haraldsson; Prof. Peter Mulacz; Edgar Wunder; Jack Houck; Elda Hartley; Prof. Robert Ritch; Dr. Alexander Imich; M. D. Ph. D Barbara G. Koopman; Dr. Alexander Imich; Dr. Friedbert Karger; Prof. Dr. Konstantin Korotkov; Prof. Dr. Dr. Ruhenstroth Bauer; Dr. U. E. Hasler; Dr. Dubrowski; Pro7; Arabella Kiesbauer; Beyond Belief; Sir. David Frost; Sat1; clever!spezial; Barbara Eligmann; Wigald Boning; TF1; Christophe Dechavanne; Patrice Carmouze; La Soirée de L'étrange; Stan Lee's Superhumans; Mind over matter; History Channel; Magnet Mann; The Huffington Post; David Moye; Daily Mail; Human Magnet; Mail Online; Daniel Miller; psychic; telepathic powers; X-Men supervillain; Мирослав Магола; Николай Николаевич Непомнящий; 100 великих феноменов; DR. JOE SCHWARCZ; Kroll Baumann; The Perfect Bettor; Luc Bürgin; Psychokinetic Abilities; Anibal Litvin; Marie Sellier; The Paranormal Sourcebook; Keith Tutt; Natural Phenomena
Downloads: 15
[texts]STS 122 - 'Chorblenda', Grzegorz Dziarmaga, Krzysztof Kajda, Krzysztof Kanawka, Adam Piech, Kamil Rzeszowski
Description of the STS-122 mission to ISS.
Keywords: NASA; ESA; STS-122; Space Shuttle; ISS; Astronautics
Downloads: 55
[texts]Horyzonty Techniki 1 1971
Horyzonty Techniki 1 1971horyzonty techniki; 1971; gazeta
Keywords: horyzonty techniki; 1971; gazeta
Downloads: 88
[texts]Niepubliczne agencje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Możliwości i dylematy rozwoju w sektorze pozarządowym - Andrzej Klimczuk, Marcin Siedlecki, Paulina Sadowska, Michał Sydow
Raport powstał z inicjatywy Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo w ramach projektu „Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych - Oddziały Bydgoszcz i Łódź". Stanowi on rezultat badań zjawiska niepełnosprawności i kategorii społecznej, jaką stanowią osoby niepełnosprawne, oraz funkcjonowania ponad 30 agencji zatrudnienia wyspecjalizowanych we wsparciu osób niepełnosprawnych na rynku pracy...
Keywords: agencje zatrudnienia; niepełnosprawność; organizacje pozarządowe; osoby niepełnosprawne; służby zatrudnienia; trzeci sektor; urzędy pracy; rynek pracy; employment agencies; disability; non-governmental organizations; persons with disabilities; employment services; third sector; employment offices; labor market
Downloads: 60
[texts]STS 127 - Adam Piech, Kamil Rzeszowski, 'Skynet'
Description of the STS-127 mission to ISS.
Keywords: NASA; Space Shuttle; ISS; STS-127; Astronautics
Downloads: 23
[texts]Pullz 2005 03 - Pullz
Digital zine about electronic music
Keywords: electronic music; techno; trance; jungle; drum'n'bass; electro; house; ambient
[texts]Pullz 2005 00 - Pullz
Digital zine about electronic music
Keywords: electronic music
[texts]repetytorium - Maciej Taranek
się, wyróżnione ostatecznie przez Taranka kursywą, nie jest Się Heideggerowskim, w polskim tłumaczeniu Bycia i czasu pisanym wielką literą, „bezosobową” siłą „opinii publicznej”, „dominacją” lub – jak sugerują inni tłumacze – „dyktaturą”, bądź „władzą” innych1. W ten sposób mógł sobie myśleć jeszcze wesoły grajek, Edward Stachura, w swoim Się. Pewien model myślenia, także poetyckiego, chyba się nieodwołalnie zeszpecił...
Keywords: Maciej Taranek; repetytorium; poezja; wiersze
Downloads: 201
[texts]Horyzonty Techniki 2 1979
Horyzonty Techniki 2 1979gazeta; horyzonty techniki; 1979; PRL
Keywords: gazeta; horyzonty; techniki; 1979; PRL
Downloads: 139
[texts]Korea Północna Bez Chrześcijan
Korea Północna bez chrześcijan jest jednym z „najbogatszych i najwspanialszych” miejsc na ziemi do którego należy wywieźć wszystkich ateistów. Korea Południowa w dominującej części protestancka (baptyści i zielonoświątkowcy i inni ewangeliczni) to obraz „nędzy i rozpaczy” - kraj „biedy i pozbawiony perspektyw”. Ciekawe porównanie udowadniające „wyższość” ateizmu nad chrześcijaństwem - ten sam naród...
Keywords: Korea Północna bez chrześcijan jest jednym z „najbogatszych i najwspanialszych” miejsc na ziemi do którego należy wywieźć wszystkich ateistów. Korea Południowa w dominującej części protestancka (baptyści i zielonoświątkowcy i inni ewangeliczni) to obraz „nędzy i rozpaczy” - kraj „biedy i pozbawiony perspektyw”. Ciekawe porównanie udowadniające „wyższość” ateizmu nad chrześcijaństwem - ten sam naród. W jednym rządzą ewolucjoniści a w drugim kreacjoniści
Downloads: 1
[texts]Projekt Domu Riwiera - MGProjekt Pracownia Architektoniczna
Szczegółowy rysunek architektoniczny projektu domu Riwiera z warszawskiej pracowni architektonicznej MGProjekt.
Keywords: projekt domu Riwiera
Downloads: 10
[texts]Eurofisc – zdecentralizowana sieć współpracy w dziedzinie podatku VAT - Konrad Raczkowski
Suma wyłudzeń podatku VAT w Unii Europejskiej jest szacowana na ok. 250 mld euro rocznie. Ze względu na skalę tego zjawiska utworzenie Eurofiscu, jako sieci współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej dla 27 państw członkowskich, należy uznać za działanie pożądane i potencjalnie skuteczne.
Keywords: Eurofisc; wyłudzenia podatkowe; podatek VAT; oszustwa karuzelowe
Downloads: 14
[texts]Gmina Przemet W Latach 2006 2010
Gmina_Przemet_w_latach_2006-2010.pdf
Keywords: Gmina; przemet
Downloads: 81
[texts]STS 125 - Krzysztof Kanawka, Kamil Rzeszowski, Adam Piech
Description of the STS-125 mission to the Hubble Space Telescope.
Keywords: NASA; Space Shuttle; Hubble Space Telescope; STS-125; Astronautics
Downloads: 46
[texts]Pullz 2005 02 - Pullz
Digital zine about electronic music
Keywords: electronic music; techno; trance; jungle; drum'n'bass; electro; house; ambient
Downloads: 1
[texts]Pullz 2005 01 - Pullz
Digital zine about electronic music
Keywords: electronic music; techno; trance; jungle; drum'n'bass; electro; house; ambient
Downloads: 1
[texts]Wykorzystanieocenyzdrowiafinansowegopodmiotudoplanowaniafinansowego Then,kluczniak,grzybek,szwancyber,sturgulewska - Aleksandra Grzybek
The paper presents the use of extensive ratio analysis to determine the financial health of the business entity to be able to effectively carry out planning processes. This work presents an extensive, multi-stage process for calculating the index sought in a transparent and comprehensible way for management of the company. 
Keywords: financial planning; corporate finance; financial health index; financial analysis; Financial Health Index
Downloads: 5
[texts]Organizacja i Architektura Systemu Komputerowego wyd. 3 2004 - William Stallings
Organizacja i Architektura Systemu Komputerowego wyd. 3 2004
Keywords: organizacja i architektura systemu; system komputerowy; komputery; Polish; computer organization and architecture; designing for performance; computer system
Downloads: 310
[texts]"Grazyna" Adama Mickiewicza stenografowana przez Eliasza Biedera - Eliasz Bieder
Callistenography, probably prepared for National Exhibition in 1894 in Lvov. Written manually by Eliasz Bieder, the pupil of Cracovian gymnasium.
Keywords: shorthand; stenography; stenographie; stenografie; стенография; stenografia; kurzschrift; shorthand-Polish; history
Downloads: 117
[1] 2     Next    Last
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related collections

opensource

Related mediatypes

texts